Môn Toán Lớp 3 Tuấn có 30 cái kẹo. Tú có 2 cái kẹo. Nếu Túan cho tú 2 cái thì lúc đó số kẹo của Tuấn gấp mấy lần số kẹo của Tú

Question

Môn Toán Lớp 3 Tuấn có 30 cái kẹo. Tú có 2 cái kẹo. Nếu Túan cho tú 2 cái thì lúc đó số kẹo của Tuấn gấp mấy lần số kẹo của Tú Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Valentina 5 tháng 2022-08-23T10:26:23+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-08-23T10:27:51+00:00

  Sau khi cho Tú, Tuấn còn số cái kẹo là:

      30-2=28 (cái)

  Sau khi được Tuấn cho kẹo Tú có số cái là:

      2+2=4 (cái)

  Vậy Tuấn cho Tú hai cái kẹo thì số kẹo của Tuấn gấp số lần số kẹo của Tú là:

      28:4=7 (lần)

             Đáp số: 7 lần

  0
  2022-08-23T10:27:53+00:00

  @py

  Bài làm :

  Tuấn cho Tú 2 cái kẹo

  Tú có 4 cái và Tuấn còn lại:

  30 – 2 = 28 cái

  Lúc đó số kẹo của Tuấn gấp số lần số kẹo của Tú là:

  28 : 4 = 7 (lần)

  Đáp số: 7 lần

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )