Môn Toán Lớp 3 vBài 5:Trên xe buýt có 45 người.Tới bến thứ nhất có thêm 9 người lên xe.Tới bến thứ hai có 17 người xuống xe. Hỏi trên xe còn bao nhiêu

Question

Môn Toán Lớp 3 vBài 5:Trên xe buýt có 45 người.Tới bến thứ nhất có thêm 9 người lên xe.Tới bến thứ hai có 17 người xuống xe. Hỏi trên xe còn bao nhiêu người? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kennedy 12 tháng 2022-04-08T14:56:44+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-04-08T14:58:22+00:00

  Đáp án:

   CHÚC BẠN HỌC TỐT!

  Giải thích các bước giải:

   C1:  Trên xe còn số người là:

  45+9-17=54-17=37(người)

  Đ/S: Sau 2 bến dừng thì trên xe còn 37 người.

  C2:Vì tới bến thứ nhất có thêm 9 người lên xe ,tới bến thứ hai có 17 người xuống xe=>Sau 2 bến dừng thì trên xe mất số người là: 17-9=8(người)

  =>Trên xe còn số người là:

  45-8=37(người)

  Đ/S: 37 người.

  0
  2022-04-08T14:58:38+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  c1: Trên xe còn số người là:

           45+9-17=37 (người)

                         Đáp số;37 người.

  c2:sau hai bến dừng thì có số người mất đi là:

             17-9=8 (người)

      Trên xe còn số người là:

             45-8=37 (người)

                     Đáp số:37 người.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )