Môn Toán Lớp 4 1 cửa hàng bán vải. ngày thứ 1 bán được nhiều hơn ngày thứ hai 81met vải. biết số vải bán trong ngày thứ hai bằng 4/7 số vải bán được t

Question

Môn Toán Lớp 4 1 cửa hàng bán vải. ngày thứ 1 bán được nhiều hơn ngày thứ hai 81met vải. biết số vải bán trong ngày thứ hai bằng 4/7 số vải bán được trong ngày thứ nhất.
a) Tính số vải bán được trong mỗi ngày đó.
b) Nếu mỗi mét vải giá 120000 đồng thì trong 2 ngày đó cửa hàng đã thu được bao nhiêu tiền ? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Parker 4 ngày 2022-09-23T01:20:02+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-23T01:21:31+00:00

  Sơ đồ :

  Ngày thứ hai   : |—–|—–|—–|—–|   `81` mét vải

  Ngày thứ nhất :  |—–|—–|—–|—–|—–|—–|—–|   

  Giải :

  Giá trị 1 phần là :

  `81 : ( 7 – 4) =  27 (m)`

  Ngày thứ hai bán được số mét vải là :

  `27 xx 4 =  108 (m)`

  Ngày thứ nhất bán được số mét vải là :

  `27 xx 7 = 189 (m)`

  Tổng 2 ngày bán được số mét vải là :

  `108 + 189= 297 (m)`

  Cửa hàng đã thu được số tiền là :

  `297 xx 120 000 = 35 640 000 ( đồng)`

  Đáp số : `a)` Ngày thứ nhất : `189m` vải

                    Ngày thứ hai  : `108m` vải

  `b)` `35 640 000 đồng`

  0
  2022-09-23T01:21:53+00:00

  Giải :

  Giá trị 1 phần là

  81:(7−4)=27(m)

  Ngày thứ hai bán được số mét vải là :

  27×4=108(m)

  Ngày thứ nhất bán được số mét vải là :

  27×7=189(m)

  Tổng 2 ngày bán được số mét vải là :

  108+189=297(m)

  Cửa hàng đã thu được số tiền là :

  297×120000=35640000(đồng)

          Đáp số : 

  a) Ngày thứ nhất : 189m vải

    Ngày thứ hai : 108m vải

  b) 35640000đồng

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )