Môn Toán Lớp 4 1.Thay các chữ a,b bằng các chữ sô thích hợp để có: ba x 6=aaa 2.Khi chia một số tròn triệu cho 10000,bạn Hùng có kết quả là một số có

Question

Môn Toán Lớp 4 1.Thay các chữ a,b bằng các chữ sô thích hợp để có:
ba x 6=aaa
2.Khi chia một số tròn triệu cho 10000,bạn Hùng có kết quả là một số có ba chữ số và có chữ số hàng chục là 2,bạn Hà có kết quả là số tròn trăm .Bạn nào làm đúng?Hãy giải thích tại sao Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Josie 4 tháng 2022-01-14T04:16:13+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-14T04:17:22+00:00

  Đáp án:

   Bài 1 : là ba = 37 và aaa hoặc ba = 74 và aaa = 444

   Bài 2 : Bạn Hà làm đúng 

  Giải thích các bước giải:

   aaa sẽ là số có 3 chữ số giống nhau còn ba có 2 chữ số khác nhau

  vì aaa sẽ là số có 3 chữ số giống nhau nên ta có các số có 3 chữ số là 111 ; 222 ; 333 ; 444 ; 555 ; 666 ; 777 ; 888 ; 999 trong đó chỉ có 222 và 444 là chia hết cho 6 có thương là 2 chữ số .

  Bài 2 :

  Vì bất cứ số nào chòn triệu mà chia cho 10 000 thì đều bằng 1 số tròn trăm như ví dụ dưới đây : 

  vd1 : 1000000 : 10000 = 100

  vd2 : 2000000 : 10000 = 200

  vd3 : 3000000 : 10000 = 300

  vd4 : 4000000 : 10000 = 400

  vd5 : 5000000 : 10000 = 500

  vd6 : 6000000 : 10000 = 600

  vd7 : 7000000 : 10000 = 700

  vd8 : 8000000 : 10000 = 800

  vd9 : 9000000 : 10000 = 900

  Vì vậy nên bạn Hà làm đúng .

  Chúc em học tốt !

  0
  2022-01-14T04:17:48+00:00

  Đáp án:

  bài 1 là ba=37 và aaa=222 hoặc ba=74 và aaa=444

  bài  2 là bạn hà đúng

  Giải thích các bước giải:

   bài 1

  aaa sẽ là số có 3 chữ số giống nhau còn ba có 2 chữ số khác nhau

  vì aaa sẽ là số có 3 chữ số giống nhau nên ta có các số 3 chữ số giống nhau là 111; 222; 333; 444; 555; 666; 777; 888; 999 trong đó chỉ có 222 và 444 chia hết cho 6 có thương là 2 chữ số. 

  bài 2

  vì bất cứ số nào tròn triệu mà chia cho 10000 thì đều bằng một số tròn trăm như ví dụ dưới đây

   vd 1: 1000000 : 10000 = 100

  vd 2: 2000000 : 10000 = 200

  vd 3: 3000000 : 10000 = 300

  vd 4: 4000000 : 10000 = 400

  vd 5: 5000000 : 10000 = 500

  vd 6: 6000000 : 10000 = 600

  vd 7: 7000000 : 10000 = 700

  vd 8: 8000000 : 10000 = 800

  vd 9: 9000000 : 10000 = 900

  vì vậy bạn hà đúng

  chúc em học tốt

  cho anh vote 5* và trả lời hay nhất nha chứ anh giải thích bước giải dài quá mà đánh máy hơi mỏi

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )