Môn Toán Lớp 4 36 nhân 124+9 nhân 4566 nhân 4 +6 nhân 5310 nhân 6

Question

Môn Toán Lớp 4 36 nhân 124+9 nhân 4566 nhân 4 +6 nhân 5310 nhân 6 Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Rylee 23 phút 2022-05-14T13:05:00+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-14T13:06:24+00:00

  `36 xx 124 + 9 x 4566 xx 4 + 6 xx 5310 xx 6`

  `=36 xx 124 + 36 xx 4566 xx 36 + 5310`

  `= 36 xx ( 124 + 4566 + 5310)`

  `= 36 xx 10000`

  `= 360000`

  0
  2022-05-14T13:06:49+00:00

  $\text{ 36 × 124 + 9 × 4566 × 4 + 6 × 5310 × 6 }$

  $\text{ = 36 × 124 + 36 × 4566 + 36 × 5310 }$

  $\text{ = 36 × ( 124 + 4566 + 5310 ) }$

  $\text{ = 36 × 10 000 }$

  $\text{ = 360 000 }$

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )