Môn Toán Lớp 4 7/18 : x/6 = 1/15 giúp mk với

Question

Môn Toán Lớp 4 7/18 : x/6 = 1/15
giúp mk với Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
4 tháng 2022-11-09T01:23:45+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-11-09T01:25:06+00:00

  Đáp án + Giải thích các bước giải:

  `7/18 : x/6 = 1/15`

  `x/6=7/18 : 1/15`

  `x/6=7/18 xx 15/1`

  `x/6=105/18`

  `x/6=35/6`

  `x=35`

   

  0
  2022-11-09T01:25:39+00:00

  $\frac{7}{18}$ : $\frac{X}{6}$ = $\frac{1}{15}$

  ⇒ $\frac{X}{6}$ = $\frac{7}{18}$ : $\frac{1}{15}$

  ⇒ $\frac{X}{6}$ = $\frac{7}{18}$ : $\frac{15}{1}$

  ⇒ $\frac{X}{6}$ = $\frac{7}{18}$ x 15

  ⇒ $\frac{X}{6}$ = $\frac{105}{18}$

  ⇒ $\frac{X}{6}$ = $\frac{35}{6}$

  ⇒ X = $\frac{35}{6}$ x 6

  ⇒ X = 35

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )