Môn Toán Lớp 4 a)367 x 5 + 4 x 367 + 367 b)128 x 93 + 128 x 7

Question

Môn Toán Lớp 4 a)367 x 5 + 4 x 367 + 367
b)128 x 93 + 128 x 7 Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Claire 5 tháng 2022-06-30T14:45:51+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-06-30T14:47:07+00:00

  a) `367xx5+4xx367+367`

  `=367xx(5+4+1)`

  `=367xx10`

  `=3670`

  b) `128xx93+128xx7`

  `=128xx(93+7)`

  `=128xx100`

  `=12800`

   

  0
  2022-06-30T14:47:38+00:00

  a)367 x 5 + 4 x 367 + 367

  = 367 x (5 + 4 + 1)

  = 367 x 10

  = 3670

  b)128 x 93 + 128 x 7

  = 128 x (93 + 7)

  = 128 x 100

  = 12800

  Chúc bạn học tốt !!!!!

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )