Môn Toán Lớp 4 Ba bạn lân ; huyền ; mai cùng gấp thuyền .Lân gấp được 29 chiếc ; huyền gấp được nhiều hơn lân 5 chiếc nhưng lại ít hơn mai 2 chiếc .Em

Question

Môn Toán Lớp 4 Ba bạn lân ; huyền ; mai cùng gấp thuyền .Lân gấp được 29 chiếc ; huyền gấp được nhiều hơn lân 5 chiếc nhưng lại ít hơn mai 2 chiếc .Em hãy tính xem trung bình mỗi bạn gấp được bao nhiêu chiếc thuyền Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Clara 3 tháng 2022-02-22T13:52:44+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-02-22T13:54:19+00:00

  Giải

  Số thuyền bạn Huyền gấp được là:

  29+5= 34(chiếc)

  Số thuyền bạn Mai gấp được là:

  34+2= 36(chiếc)

  Trung bình mỗi bạn gấp được số thuyền là:

  (29+34+36):3= 33(chiếc)

  Đáp số: 33 chiếc

   

  0
  2022-02-22T13:54:40+00:00

  Số thuyền mà Huyền gấp được là:

  29 + 5 = 34 ( chiếc thuyền )

  Số thuyền mà Mai gấp được là:

  34 + 2 = 36 ( chiếc thuyền )

  Số thuyền trung bình mỗi bạn gấp được là:

  ( 29 + 34 + 36 ) / 3 = 33 ( chiếc thuyền )

  Đáp số: 33 chiếc thuyền

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )