Môn Toán Lớp 4 Bài 1 trong các số 6915 6750 5607 5076 số vừa chia hết cho 3 và 5 và 9 là Bài 2 giá trị biểu thức m+n×p với m=255 n=320 p=19 Bài 3 mộ

Question

Môn Toán Lớp 4 Bài 1 trong các số 6915 6750 5607 5076 số vừa chia hết cho 3 và 5 và 9 là
Bài 2 giá trị biểu thức m+n×p với m=255 n=320 p=19
Bài 3 một hình chữ nhật có chiều rộng là 22 M chiều dài gấp 11 lần chiều rộng Vậy diện điện tích hình chữ nhật là
Bài 4 Để lát một phòng học hình chữ nhật có chiều dài là 12 m chiều rộng là 5 m người ta đã dùng loại gạch men hình vuông có cạnh là 20 cm vậy cần số viên gạch Để lát kín nền phòng học đó là
Bài 5 một cửa hàng trong 2 tháng bán được 3.450 mét vải tháng thứ nhất bán được ít hơn tháng thứ hai là 170 m vải Vậy tháng thứ nhất cửa hàng đó bán được số mét vải là
Bài 6
. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-toan-lop-4-bai-1-trong-cac-so-6915-6750-5607-5076-so-vua-chia-het-cho-3-va-5-va-9-la-bai-2-g

in progress 0
Nevaeh 12 tháng 2022-05-08T01:14:34+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-08T01:16:08+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Bài 1: Các số chia hết cho 3,9 là cá số chia hết cho 3 và 9. Ví dụ:27:3 và 9
            Các số chi hết cho 5 là 0,5

  Bài 2: Thế số vào có: 255+320×19=255+6080=6335

  Bài 3: Chiều dài của hình chữ nhật đó là:

  22×11=242(m)

  Diện tích hình chữ nhật là:

  242×22= 5324(m2)

  Bài 4: Đổi:20cm=0,2m

  Diện tích phòng học đó là:

  12×5=60(m2)

  Diện tích một viên gạch là: 

  0,2×0,2= 0,04(m2)

  Số gạch cần để lát kín nền phòng học đó là:

  60:0,04= 1500 (viên gạch)

  Bài 5: 

  Số mét vải tháng 1 bán được là:

  (3450-170):2=1640(m vải)

  Đáp số: 1640(m vải)

   

  0
  2022-05-08T01:16:28+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Bài 1: Các số chia hết cho 3,5,9 là 6915

  Bài 2: Thế số vào có: 255+320×19=255+6080=6335

  Bài 3: Chiều dài của hình chữ nhật đó là:

  22×11=242(m)

  Diện tích hình chữ nhật là:

  242×22= 5324(m2)

  Bài 4: Đổi:20cm=0,2m

  Diện tích phòng học đó là:

  12×5=60(m2)

  Diện tích một viên gạch là: 

  0,2×0,2= 0,04(m2)

  Số gạch cần để lát kín nền phòng học đó là:

  60:0,04= 1500 (viên gạch)

  Bài 5: 

  Số mét vải tháng 1 bán được là:

  (3450-170):2=1640(m vải)

  Đáp số: 1640(m vải)

  Bài 6: 

  Gía trị của biểu thức M là:

  2012×10-20120= 20120-20120=0

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )