Môn Toán Lớp 4 Các bạn giải giải giúp mình với , Cảm ơn các bạn

Question

Môn Toán Lớp 4 Các bạn giải giải giúp mình với , Cảm ơn các bạn Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-toan-lop-4-cac-ban-giai-giai-giup-minh-voi-cam-on-cac-ban

in progress 0
Delilah 5 tháng 2022-07-03T03:30:16+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-03T03:31:17+00:00

  Bài `9`

  Số còn lại là :

  `70 xx 2 – 68 = 72`

                    Đáp số : `72`

  Bài `10`

  Nếu viết thêm chữ số `4` vào bên trái số bé ta được số mới hơn số bé `4000` đơn vị

  `=>` Số lớn hơn số bé `4000` đơn vị

  Số lớn là :

  `( 5678 + 4000 ) : 2 = 4839`

                                   Đáp số : `4839`

  `#dtkc`

   

  0
  2022-07-03T03:32:06+00:00

  Bài 9 : 

  Số còn lại là : ( 70 – 68 ) x 2=4

  Cách giải : Nếu tính TBC thì công thức như sau :

  Gọi số còn lại là X , thì :

  (68+X):2 =70 nên ta làm phép tính ngược lại như sau :

    ( 70 – 68 ) x 2=4

  Đáp án cuối cùng là : 4

  Bài 10 :

  Nếu viết số 4 vào bên trái số bé thì được số lớn => số lớn hơn số bé 4000 đơn vị

  Số lớn là : (5678 + 4000 ) : 2 =4839 

  Chúc em học tốt !!!

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )