Môn Toán Lớp 4 Câu 1: Tìm tất cả các số có 3 chữ số sao cho nếu đem mỗi số cộng với 543 thì được số có 3 chữ số giống nhau ? Câu 2 : Tìm các phân số

Question

Môn Toán Lớp 4 Câu 1: Tìm tất cả các số có 3 chữ số sao cho nếu đem mỗi số cộng với 543 thì được số có 3 chữ số giống nhau ?
Câu 2 : Tìm các phân số lớn hơn và khác với số tự nhiên, biết rằng nếu lấy mẫu số nhân với 2 và lấy tử số cộng với 2 thì giá trị phân số không thay đổ i? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Josephine 2 tháng 2022-09-25T04:24:39+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-25T04:25:44+00:00

  Các số có 3 chữ số giống nhau là:
  111; 222; 333; 444; 555; 666; 777; 888; 999. 
  Các số: 111; 222; 333; 444; 555 bị loại
  Vì số: 555 – 543 < ***
  Còn lại ta có:
  666 – 543 = 123
  777 – 543 = 234
  888 – 543 = 345
  999 – 543 = 456
  Vậy ta có 4 số là:
  123; 234; 345; 456.
  Đáp số: 123; 234; 345; 456.

   

 1. hoaianh
  0
  2022-09-25T04:25:57+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Câu 1:

  -Số có 3 chữ số giống nhau lớn hơn 543 là:555;666;777;888;999.

  -Số cần tìm là:

  -555-543=12

  -666-543=123

  -777-543=234

  -888-543=345

  -999-543=456

  Vậy các số cần tìm là:12;123;234;345;456

   Câu 2:

  mon-toan-lop-4-cau-1-tim-tat-ca-cac-so-co-3-chu-so-sao-cho-neu-dem-moi-so-cong-voi-543-thi-duoc

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )