Môn Toán Lớp 4 Chu vi hình chữ nhật là 52 cm chiều dẩdai dai hơn chiều rộng 8 cm, tính diện tích hình chữ nhật

Question

Môn Toán Lớp 4 Chu vi hình chữ nhật là 52 cm chiều dẩdai dai hơn chiều rộng 8 cm, tính diện tích hình chữ nhật Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Jade 6 ngày 2022-01-11T04:00:49+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-11T04:02:12+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải

  Nửa chu vi HCN là:

  52: 2=26(cm)

  Chiều rộng HCn là

  (26-8):2 =9 (Cm)

  Chiều dài HCN là:

   26 -9 =17(cm)

   Diện tích HCN là

  9 x 17=153(cm²)

   Đ/S:153 cm²

   

  0
  2022-01-11T04:02:33+00:00

  Nửa chu vi HCN là:

  52/2=26(m)

  Chiều dài HCN là:

   (26+8)/2=17(m)

  Chiều rộng HCn là

  17-8=9(m)

  Diện tích HCN là

  9*17=153(m²)

  D/S:153 m²

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )