Môn Toán Lớp 4 Có bao nhiêu phân số 27/45 mà tử số và mẫu số đều có hai chữ số.

Question

Môn Toán Lớp 4 Có bao nhiêu phân số 27/45 mà tử số và mẫu số đều có hai chữ số. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Eloise 3 tháng 2022-02-22T23:22:16+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-02-22T23:24:10+00:00

  Đáp án:

   Có 16 phần số bằng phân số $\dfrac{27}{45}$ mà tử số và mẫu số đều có hai chữ số là:

  $\dfrac{12}{20}; \dfrac{15}{25};\dfrac{18}{30};\dfrac{21}{35};\dfrac{24}{40};\dfrac{27}{45};\dfrac{30}{45};\dfrac{33}{55};…;\dfrac{57}{95}.$

  Giải thích các bước giải:

   Rút gọn phân số ta có:

  $\dfrac{27}{45}=\dfrac{27:9}{45:9}=\dfrac35$

  Do 3 nhân 4 thì bắt đầu được số có hai chữ số.

  Và 5 nhân 20 thì bắt đầu được số có ba chữ số.

  Nên ta nhân cả tử và mẫu lần lượt với các số từ 4 đến 19 thì sẽ được các phần số bằng phân số đã cho mà tử số và mẫu số đề là số có hai chữ số.

  $\dfrac35=\dfrac{3\times4}{5\times4}=\dfrac{12}{20}$

  $\dfrac35=\dfrac{3\times5}{5\times5}=\dfrac{15}{25}$

  $\dfrac35=\dfrac{3\times19}{5\times19}=\dfrac{57}{95}$

  Từ 4 đến 19 có 16 số tự nhiên, vậy có 16 phân số bằng

  $\dfrac{12}{20}; \dfrac{15}{25};\dfrac{18}{30};\dfrac{21}{35};\dfrac{24}{40};\dfrac{27}{45};\dfrac{30}{45};\dfrac{33}{55};…;\dfrac{57}{95}.$

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )