Môn Toán Lớp 4 Dấu hiệu chia hết cho 6 là? Dấu hiệu chia hết cho 15 là? Dấu hiệu chia hết cho 18 là? Dấu hiệu chia hết cho 45 là? Dấu hiệu chia hết ch

Question

Môn Toán Lớp 4 Dấu hiệu chia hết cho 6 là?
Dấu hiệu chia hết cho 15 là?
Dấu hiệu chia hết cho 18 là?
Dấu hiệu chia hết cho 45 là?
Dấu hiệu chia hết cho 12 là?
Dấu hiệu chia hết cho 24 là?
Dấu hiệu chia hết cho 36 là?
Dấu hiệu chia hết cho 72 là? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Parker 2 tháng 2022-10-04T05:42:47+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-10-04T05:44:03+00:00

  Dấu hiệu chia hết cho 6 là số đó vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 3.

  Dấu hiệu chia hết cho 15 là số đó vừa chia hết cho 3 vừa chia hết cho 5.

  Dấu hiệu chia hết cho 18 là số đó vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 9.

  Dấu hiệu chia hết cho 45 là số đó vừa chia hết cho 5 vừa chia hết cho 9.

  Dấu hiệu chia hết cho 12 là số đó vừa chia hết cho 3 vừa chia hết cho 4.

  Dấu hiệu chia hết cho 24 là số đó vừa chia hết cho 3 vừa chia hết cho 8.

  Dấu hiệu chia hết cho 36 là số đó vừa chia hết cho 4 vừa chia hết cho 9.

  Dấu hiệu chia hết cho 72 là số đó vừa chia hết cho 8 vừa chia hết cho 9.

  0
  2022-10-04T05:44:29+00:00

  Đáp án:

   ( Bạn tham khảo nhé! )

  Giải thích các bước giải:

  – Dấu hiệu chia hết cho 6 là:
  Một số vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 3 thì chia hết cho 6.

  Dấu hiệu chia hết cho 15 là:

  Những số vừa chia hết cho 3 vừa chia hết cho 5 thì chia hết cho 15.

  – Dấu hiệu chia hết cho 18 là:

  Những số vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 9 thì chia hết cho 18.

  – Dấu hiệu chia hết cho 45 là:

  Những số vừa chia hết cho 5 vừa chia hết cho 9 thì chia hết cho 45.

  – Dấu hiệu chia hết cho 12 là:

  Những số vừa chia hết cho 3 vừa chia hết cho 4 thì chia hết cho 12.

  – Dấu hiệu chia hết cho 24 là:

  Những số vừa chia hết cho 3 vừa chia hết cho 8 thì chia hết cho 24.

  – Dấu hiệu chia hết cho 36 là:

  Những số vừa chia hết cho 9 vừa chia hết cho 4 thì chia hết cho 36.

  – Dấu hiệu chia hết cho 72 là:

  Những số vừa chia hết cho 8 vừa chia hết cho 9 thì chia hết cho 72.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )