Môn Toán Lớp 4 Dựa trên kế hoạch bài học mà Thày/Cô đã xây dựng ở Mô đun 2, hãy phân tích các hình thức, phương pháp và công cụ kiểm tra, đánh giá đượ

Question

Môn Toán Lớp 4 Dựa trên kế hoạch bài học mà Thày/Cô đã xây dựng ở Mô đun 2, hãy phân tích các hình thức, phương pháp và công cụ kiểm tra, đánh giá được sử dụng trong kế hoạch bài học đó. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Samantha 1 tuần 2022-12-02T15:11:08+00:00 2 Answers 0 views 0

Môn Toán Lớp 4 Dựa trên kế hoạch bài học mà Thày/Cô đã xây dựng ở Mô đun 2, hãy phân tích các hình thức, phương pháp và công cụ kiểm tra, đánh giá đượ

Question

Môn Toán Lớp 4 Dựa trên kế hoạch bài học mà Thày/Cô đã xây dựng ở Mô đun 2, hãy phân tích các hình thức, phương pháp và công cụ kiểm tra, đánh giá được sử dụng trong kế hoạch bài học đó. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Isabelle 2 tuần 2022-11-24T14:38:46+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-11-24T14:40:13+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Phương pháp:

  + Mang tính chất tham khảo, chỉ nên đọc để lấy ý tưởng làm bài, phù hợp với kiến thức, môi trường dạy và học cá nhân.

  Đánh giá:

  +Đánh giá sản phẩm học tập của HS: đánh giá và nhận xét dựa trên kết quả làm bài tập của các em mỗi ngày.

  +Đánh giá thường xuyên: đánh giá kết quả học tập của học sinh bằng lời nói, cách viết,…

  0
  2022-11-24T14:40:17+00:00

  Phương pháp:

  + Mang tính chất tham khảo, chỉ nên đọc để lấy ý tưởng làm bài, phù hợp với kiến thức, môi trường dạy và học cá nhân.

  Công cụ:

  Linh hoạt, kết hợp các hình thức kiểm tra, đánh giá khác nhau.

  Đánh giá:

  +Đánh giá sản phẩm học tập của HS: đánh giá và nhận xét dựa trên kết quả làm bài tập của các em mỗi ngày.

  +Đánh giá thường xuyên: đánh giá kết quả học tập của học sinh bằng lời nói, cách viết,…

  + Đánh giá về trình độ tiếp thu của học sinh trong quá trình học và tìm hiểu bài.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )