Môn Toán Lớp 4 Giải giúp em câu 3 với ạ. Em cần gấp lắm ạ. Em cảm ơn

Question

Môn Toán Lớp 4 Giải giúp em câu 3 với ạ. Em cần gấp lắm ạ. Em cảm ơn Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-toan-lop-4-giai-giup-em-cau-3-voi-a-em-can-gap-lam-a-em-cam-on

in progress 0
Allison 7 tháng 2022-08-20T16:52:17+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

 1. + Công thức :

  ( Số cuối – số đầu ) : Khoảng cách + 1

  Bài làm :

  A = 3 + 5 + … + 199

      = ( 199 – 3 ) : 2 + 1

      =  196 : 2 + 1

      = 98 + 1

       = 99

  B = 3 + 33 + 333 + 3333 + 33 333 + … + 3 333 333 333 .

     = ( 3 333 333 333 – 3 ) : 2 + 1 

     =  3 333 333 330 :  2 + 1

     =  1666666665 + 1

     = 1666666666 

  $\text{@No copy}$

  $\text{#Tỷ Tỷ}$

   

  0
  2022-08-20T16:54:02+00:00

  Đáp án: a) 10000

                b) 3703703700

  Giải thích các bước giải:

  1 + 3 + 5 + …….. + 199

  Nhận thấy dãy số cách đều nhau 

  Khoảng cách giữa các số là:

          3 – 1 = 2

  Số các chữ số là

  (199 – 1) : 2 + 1 = 100 

  Vì có 100 số nên chúng ta ghép được 50 cặp số (100 : 2 = 50)

  Tổng của các cặp số là:

  199 + 1 = 150

  1+ 3+ 5 + 7 + … + 199 

  =( 1 + 199) × 50

  = 10000

  Đáp số: 10000

  b)

  B = 3 + 33 + 333 + …. + 3333333333

  B = 3 × ( 1 + 11 + 111 + …. + 1111111111)

  B = 3 × 1234567900

  B = 3703703700

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )