Môn Toán Lớp 4 Giải giúp mình với nhé.

Question

Môn Toán Lớp 4 Giải giúp mình với nhé. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-toan-lop-4-giai-giup-minh-voi-nhe

in progress 0
Mary 4 tháng 2022-11-09T10:50:26+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-11-09T10:51:36+00:00

  Câu 2:

  a) 51/60 x 12/17 : 3/10 = 3/5 : 3/10 = 3/5 x 10/3 = 2

  b) 5/12 : 7/4 – 25/18 : 35/6 = 5/12 x 4/7 – 25/18 x 6/35 = 5/21 – 5/21 = 0/21

  Câu  3:

  a) 2/5 + 1/2 – 7/10 = 4/10 + 5/10 – 7/10 = 9/10-7/10=2/10 = 1/5

  b) 4/7 : 8/11 = 4/7 x 11/8 = 11/14

  Câu 4:

                                                 Bài giải

  Nửa chu vi sân vận động hình chữ nhật là:

  400:2=200(m)

  Ta có sơ đồ

                             ?m

  Chiều rộng:    |—–|—–|

                                                       }200m

  Chiều dài:  |—–|—–|—–|

                                 ?m

  Theo sơ đồ,tổng số phần bằng nhau là:

  2+3=5(phần)

  Chiều rộng sân vận động hình chữ nhật là :

  200:5×2=80(m)

  Chiều dài sân vận động hình chữ nhật là:

  200:5×3=120(m)

                                  Đáp số: chiều rộng 80m

                                               chiều dài 120m

  Bài 10:

                                      Bài giải

  Ta có sơ đồ:

                    ?kg

  gạo nếp: |—–|

                                   480kg   

                                      ⩠

  gạo tẻ:    |—–|—–|—–|—–|—–|

                                    ?kg

  Theo sơ đồ , hiệu số phần bằng nhau là:

  5-1=4(phần)

  Có số ki-lô-gam gạo nếp là:

  480:4×1=120(kg)

  Có số ki-lô-gam gạo tẻ là:

  480:4×5=600(kg)

                                          Đáp số:120kg gạo nếp

                                                       600kg gạo tẻ

  Câu 8:

                                           Bài giải:

  nếu viết thêm một số 0 vào bên phải số thứ nhất thì phân số sẽ là 1/10

  Ta có sơ đồ:

                           ?

  Số thứ nhất: |—–|

                                                                                                            }231

  Số thứ hai:    |—–|—–|—–|—–|—–|—–|—–|—–|—–|—–|

                                                               ?

  Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

  1+10=11(phần)

  Số thứ nhất là:

  231:11×1=21

  Số thứ hai là:

  231:11×10=210

                                                    Đáp số:số thứ nhất 21

                                                                số thứ hai 210

  Câu 9:

  a) x + 2581= 4621 x= 4621-2581 x= 2040

  b) 935 – x = 532 x = 935 – 532 x = 403

  c) 1885 : x = 5 x= 1885:5 x= 377

  d) x : 24 = 2507 x = 2507 x 24 x= 60168

  xin câu trả lời hay nhất 

  chúc bạn học tốt

   

  0
  2022-11-09T10:51:41+00:00

  Câu 2: a) 51/60 x 12/17 : 3/10
  = 3/5 : 3/10
  = 3/5 x 10/3
  = 2
  b) 5/12 : 7/4 – 25/18 : 35/6
  = 5/12 x 4/7 – 25/18 x 6/35
  = 5/21 – 5/21
  = 0
  Câu3: a) 2/5 + 1/2 – 7/10
  = 4/10 + 5/10 – 7/10
  = 2/10 = 1/5
  b) 4/7 : 8/11 = 4/7 x 11/8 = 11/14
  Câu 9:
  a) x + 2581= 4621
  x= 4621-2581
  x= 2040
  b) 935 – x = 532
  x = 935 – 532
  x = 403
  c) 1885 : x = 5
  x= 1885:5
  x= 377
  d) x : 24 = 2507
  x = 2507 x 24
  x= 60168

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )