Môn Toán Lớp 4 Giúp emm với ạaaaaaaaa

Question

Môn Toán Lớp 4 Giúp emm với ạaaaaaaaa Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-toan-lop-4-giup-emm-voi-aaaaaaaaa

in progress 0
Ayla 2 tuần 2022-09-23T08:53:39+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-23T08:55:06+00:00

  4.

  Tổng của 3 số là : 

  750 . 3 = 2250 

  Số thứ 2 là : 

     960  . $\frac{1}{3}$  = 320

  Số thứ 3 là :

   2250 – 960 – 320 = 970

  5.

  Trung bình cộng của 2 số là : 

       1516 – 173 = 1343

  tổng của cả 2 số là : 

         1343 . 2 = 2686

  Số bé là :

    2686 – 1516 = 1170

  6. 

   Hiệu 2 số lẻ là :

     50 . 2 = 100 

  8. 

  Số số hạng từ 1 đến 2021 chia hết cho 5 là :

       ( 2020 – 5 ) : 5 + 1 = 404 

  ĐS 

  0
  2022-09-23T08:55:13+00:00

  Bài 4:   970

    Tổng của ba số là:

         750 x 3 = 2250

     Số thứ hai là:

         960 x `1/3` = 320

   Vậy số thứ ba là:

         2250 – ( 960 + 320 ) = 970

                                      Đáp số: 970.

  Bài 5:  1170

      Trung bình cộng của hai số là:

          1516 – 173 = 1343

      Tổng của hai số là:

           1343 x 2 = 2686

      Vậy số bé là:

         2686 – 1516 = 1170

                          Đáp số: 1170.

  Bài 6:   100

     Hiệu của hai số là:

       50 x 2 = 100

               Đáp số: 100.

  Bài 8: 1500

          Từ 1 đến 2001 có số các số là:

      ( 2001 – 1 ) : 1 + 1 = 2001 ( số )

  Những có chia hết cho 5 có số tận cùng là 0 và 5. Vậy khoảng cách của hai số liên tiếp là 5 – 1 = 4.

      Từ 1 đến 2001 có số các số chia hết cho 5 là:

           ( 2001 – 1 ) : 4 + 1 = 501 ( số )

      Từ 1 đến 2001 có số các số không chia hết cho 5 là:

            2001 – 501 = 1500 ( số )

                             Đáp số: 1500 số.

  @mamthemmuoi

  #No_copy_me

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )