Môn Toán Lớp 4 Giúp mik vứi mik đag cần gấp

Question

Môn Toán Lớp 4 Giúp mik vứi mik đag cần gấp Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-toan-lop-4-giup-mik-vui-mik-dag-can-gap

in progress 0
Serenity 12 tháng 2022-05-07T13:59:15+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-07T14:00:50+00:00

  Do số bé là số gấy như một cái que nên số bé chỉ có thể là 1

  Số lớn là: 

  `1 + 1× 999=1000`

  Đáp số: `SB = 1`

                `SL = 1000`

  (Chúc bạn họ tốt)

   

  0
  2022-05-07T14:01:03+00:00

  Đáp án:

   Số lớn là 1000

   Số bé là 1

  Giải thích các bước giải:

   Xét bài toán, ta có: 

  Nói đến que gậy thì nó phải thẳng nên nó là số 1 → Số bé là số 1

  Ta thấy: “Cộng thêm 999 người nữa mới bằng tôi” nên `1+999=1000` → Số lớn là 1000

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )