Môn Toán Lớp 4 Giúp với cấm ???? chép từ quanda

Question

Môn Toán Lớp 4 Giúp với cấm ???? chép từ quanda Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-toan-lop-4-giup-voi-cam-chep-tu-quanda

in progress 0
Brielle 13 phút 2022-07-29T16:46:08+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-29T16:47:19+00:00

  Cách 1:

  Tổng số phần bằng nhau là :

  2 + 3 = 5 phần

  Số học sinh nam là :

  35 : 5 × 2 = 14 học sinh

  Số học sinh nữ là :

  35 – 14 = 21 học sinh

              Đáp số : 

  Cách 2:

  Số học sinh nam là

  35:(2+3)x2=14 (học sinh)

  Số học sinh nữ là:

  35-14=21 (học sinh)

  Đáp số: Nam : 14 học sinh nam

                            Nữ : 21 học sinh nữ.

  Gửi bạn!!!

  0
  2022-07-29T16:47:20+00:00

  Đáp án + Giải thích các bước giải:

  Tóm tắt

  `{:(nữ: |-|-|-|),(nam |-|-|):}} 35\text{học sinh}`

  Tổng số phần bằng nhau là:

         `2 + 3 = 5` (phần)

  Số học sinh nam là:

         `35 : 5 xx 2 = 14` (học sinh nam)

  Số học sinh nữ là:

         `35 – 14 = 21` (học sinh nữ)

                  Đáp số: `14` học sinh nam

                                `21` học sinh nữ

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )