Môn Toán Lớp 4 Hai thùng có 515 l dầu.Số dầu trong thùng A bằng 2/3 số dầu có trong thùng B.Hỏi mỗi thùng có bao nhiêu l dầu?

Question

Môn Toán Lớp 4 Hai thùng có 515 l dầu.Số dầu trong thùng A bằng 2/3 số dầu có trong thùng B.Hỏi mỗi thùng có bao nhiêu l dầu? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Athena 7 tháng 2022-05-08T11:06:59+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-08T11:08:50+00:00

  @Mai

  Đáp án:

  thùng A : 206 lít dầu 

  thùng B: 309 lít dầu

  Giải thích các bước giải:

  Theo bài toán ta có sơ đồ tóm tắt

  Thùng A /-/-/           Tổng 515 lít dầu

  Thùng B /-/-/-/    

  Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là: 2 + 3 = 5 (phần)

  Thùng A có số lít dầu là: 

  515 : 5 x 2 = 206 (l dầu )

  Thùng B có số lít dầu là: 

  515 : 5 x 3 = 309 (l dầu )

   Đ/S: thùng A : 206 lít dầu 

          thùng B: 309 lít dầu

  0
  2022-05-08T11:08:55+00:00

  Đáp án:

  Số lít dầu ở thùng A là `206l`

  Số lít dầu ở thùng B là `309l`

  Giải thích các bước giải:

  Tổng số phần bằng nhau là:

       `2+3=5` (phần)

  Số lít dầu ở thùng A là:

       `515:5xx2=206(l)`

  Số lít dầu ở thùng B là:

       `515-206=309(l)`

            Đáp số: thùng A: `206l`

                       : thùng B: `309l`

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )