Môn Toán Lớp 4 khi nhân một số với 23,bạn LAN đã đặt các tích riêng thẳng cột như trong phép cộng nên có kết quả sai là 435.TÌM tích đúng của phép nhâ

Question

Môn Toán Lớp 4 khi nhân một số với 23,bạn LAN đã đặt các tích riêng thẳng cột như trong phép cộng nên có kết quả sai là 435.TÌM tích đúng của phép nhân Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Claire 12 tháng 2022-05-08T00:36:19+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-08T00:37:28+00:00

  Khi nhân một số với `23`, bạn Lan đã đặt các tích riêng thẳng cột như trong phép cộng, thực chất Lan đã lấy số đó nhân với tổng cac chữ số của `23`

  Tổng các chữ số của số `23` là: `2 + 3 = 5`

  Số đó là:

  `435 : 5 = 87`

  Tích đúng của phép nhân là: `87 xx 23 = 2001`

  Vậy tích đúng là `2001`

   

  0
  2022-05-08T00:38:12+00:00

  `Khi  nhân  một  số  với  23  Lan  đã  đặt  các  tích  riêng  thẳng  cột  như  phép  cộng  vậy  tỉ  số  giữa  tích  và  thừa  số  chưa  biết  là  2/3`

  `Số   thừa  số  cần  tìm  của  phép  tính  đó   là:`

                 `435 : (2 + 3) = 87`

  `Tích   đúng   của   phép   tính   là:`

          `87  xx  23  =  2001`

               `Đáp   số:  2001`

  `text{@chautran51231}`

  `#hoidap237.com`

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )