Môn Toán Lớp 4 Kho A có nhiều hơn kho B 176 tấn thóc . Biết rằng số thóc ở kho A gấp 3 lần số thóc ở kho B . Hỏi mỗi kho có bao nhiêu tấn thóc

Question

Môn Toán Lớp 4 Kho A có nhiều hơn kho B 176 tấn thóc . Biết rằng số thóc ở kho A gấp 3 lần số thóc ở kho B . Hỏi mỗi kho có bao nhiêu tấn thóc Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Autumn 7 tháng 2022-05-08T10:13:02+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-08T10:14:25+00:00

      Gọi số thóc ở kho A là 3 phần, số thóc ở kho B là 1 phần

   Kho A: +—+—+—+

   Kho B: +—+  (176 tấn)

          Hiệu số phần bằng nhau là:

                  3 – 1 = 2 (phần)

       Số thóc ở kho A là:

                  176 : 2 × 3 = 264 (tấn)

       Số thóc ở kho B là:

                  264 – 176 = 88 (tấn)

                          Đáp số: Kho A: 264 tấn

                                       Kho B: 88 tấn

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )