Môn Toán Lớp 4 Làm giúp em bài này vs ạ

Question

Môn Toán Lớp 4 Làm giúp em bài này vs ạ Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-toan-lop-4-lam-giup-em-bai-nay-vs-a

in progress 0
Natalia 1 năm 2022-04-07T22:37:58+00:00 2 Answers 0 views 0

Môn Toán Lớp 4 Làm giúp em bài này vs ạ

Question

Môn Toán Lớp 4 Làm giúp em bài này vs ạ Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-toan-lop-4-lam-giup-em-bai-nay-vs-a

in progress 0
Ayla 1 năm 2022-04-07T22:29:36+00:00 2 Answers 0 views 0

Môn Toán Lớp 4 Làm giúp em bài này vs ạ

Question

Môn Toán Lớp 4 Làm giúp em bài này vs ạ Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-toan-lop-4-lam-giup-em-bai-nay-vs-a

in progress 0
Ivy 1 năm 2022-04-02T06:11:37+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-04-02T06:12:42+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   tổng tuổi anh và em so với mẹ:

             1/4 +3/8=5/8  phần

  tuổi của mẹ là:

          30 :5/8 =48 tuổi

  tuổi em: 1/4 .48=12 tuổi

  tuổi anh :3/8.48=18 tuổi

  b)số tuổi hai anh em so với bố:

            2/9 +2/5=28/45 phần

  tuổi bố là:

            28 :28/45=45 tuổi

  tuổi em: 2/9 .45=10 tuổi

  tuổi anh :2/5 .45 =18 tuổi

  0
  2022-04-02T06:12:58+00:00

  $\text{Chào bạn. Bạn tham khảo nhé !}$

  $\text{Bài làm :}$ $\text{Bài giải :}$

  $\text{a, Tổng số tuổi của anh và em so với mẹ là :}$

  $\dfrac{1}{4}$ $+$ $\dfrac{3}{8}$ $=$ $\dfrac{5}{8}$
  $\text{Tuổi của mẹ là :}$ $\text{30}$ $÷$ $\dfrac{5}{8}$ $=$ $\text{48 ( tuổi )}$
  $\text{Tuổi của em là :}$ $\text{48}$ $×$ $\dfrac{1}{4}$ $=$ $\text{12 ( tuổi )}$
  $\text{Tuổi của anh là :}$ $\text{48}$ $×$ $\dfrac{3}{8}$ $=$ $\text{18 ( tuổi )}$
  $\text{b, Tổng số tuổi của anh và em so với bố là :}$
  $\dfrac{2}{9}$ $+$ $\dfrac{2}{5}$ $=$ $\dfrac{28}{45}$ 

  $\text{Tuổi của bố là :}$ $\text{28}$ $÷$ $\dfrac{28}{45}$ $=$ $\text{45 ( tuổi )}$
  $\text{Tuổi của em là :}$ $\text{45}$ $×$ $\dfrac{2}{9}$ $=$ $\text{10 ( tuổi )}$
  $\text{Tuổi của anh là :}$ $\text{45}$ $×$ $\dfrac{2}{5}$ $=$ $\text{18 ( tuổi )}$
  $\text{Đáp số :}$ $\text{a, Tuổi mẹ : 48 tuổi ; tuổi em : 12 tuổi ; tuổi anh : 18 tuổi}$
               $\text{b, Tuổi bố : 45 tuổi ; tuổi em : 10 tuổi ; tuổi anh : 18 tuổi}$

  $\text{#We_are_one}$
  $\text{#No_copy}$
  $\text{Chúc bạn hok tốt nhé !}$
  $\text{Cho mik xin vote 5 sao + 1 cảm ơn + câu trl hay nhất nhé}$

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )