Môn Toán Lớp 4 Làm hộ em bài 1,2nha

Question

Môn Toán Lớp 4 Làm hộ em bài 1,2nha Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-toan-lop-4-lam-ho-em-bai-1-2nha

in progress 0
Aaliyah 3 ngày 2022-05-09T15:00:46+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-09T15:01:47+00:00

  Giải thích các bước giải:

   Câu `1: a) x – 4/5 : 3/7 = 3/7 + 3/5`

               `x – 28/15 = 36/35`

               `x = 36/35 + 28/15`

               `x = 304/105`

  `b) 5/7 – x/28 = 1/4`

                `x/28 = 5/7 – 1/4`

                `x/28 = 13/28 => x = 13`

  Câu `2:`                 Giải

  Trong một giờ cả hai vòi chảy được:

             `1/6 + 2/5 = 17/30 (bể)`

                    Đáp số: `17/30` bể

  0
  2022-05-09T15:01:48+00:00

  1

  A ) X – `4/5` : `3/7` = `3/7` + `3/5`

       X  – `28/15`        =     `36/35`

       X                         =    `28/15` + `36/35`

       X                         = `304/105`

  B ) `5/7` – `x/28` = `1/4`

                   `x/28`  = `5/71 – `1/4`

                    `x/28` = `13/28` 

                      `x/28` = `13/28` 

  ⇒ x = 13 

  2.      Bài Giải : 

  Một giờ cả hai vòi chảy được là :

  `1/6` + `2/5` = `17/30` ( bể nước )

  ĐS : `17/30`  bể nước

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )