Môn Toán Lớp 4 Lớp 3A trồng được số cây gấp 3 lần số cây lớp 2A. Nếu số cây của lớp 2A trồng thêm 10 cây và số cây của lớp 3A giảm đi một nữa thì số c

Question

Môn Toán Lớp 4 Lớp 3A trồng được số cây gấp 3 lần số cây lớp 2A. Nếu số cây của lớp 2A trồng thêm 10 cây và số cây của lớp 3A giảm đi một nữa thì số cây của lớp 2A vẫn ít hơn lớp 3A là 30 cây.Hãy tìm xem mỗi lớp trồng bao nhiêu cây? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Cora 1 tuần 2022-05-06T16:05:25+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-06T16:07:02+00:00

  Đáp án:

  Lớp `3A` : `60` cây 

  Lớp `2A` : `20` cây 

  Giải thích các bước giải:

   Nếu số cây của lớp `2A` trồng thêm `10` cây thì trước khi thêm hiệu số cây của lớp 2`A` và lớp `3A` là : 

      $\text{30 – 10 = 20 ( cây )}$ 

   Và số cây của lớp `3A` giảm đi một nửa thì trước khi giảm hiệu số cây của lớp `2A` và lớp `3A` là :

      $\text{30 × 2 = 60 ( cây )}$

  Hiệu số cây của lớp `2A` và lớp `3A` lúc ban đầu là :

       $\text{60 – 20 = 40 ( cây )}$

  Ta có sơ đồ :

  Lớp `2A` : |—|

  Lớp `3A` : |—|—|—|

  Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là :

        $\text{3 – 1 = 2 ( phần )}$

  Số cây của lớp `3A` là :

        $\text{40 : 2 × 3 = 60 ( cây )}$

  Số cây của lớp `2A` là :

        $\text{60 – 40 = 20 ( cây )}$

  0
  2022-05-06T16:07:15+00:00

  Gọi số cây lớp 3A trồng được là x

  Gọi số cây lớp 2A trồng được là y

  Ta có : x = 3y

             x/2 -( y+10)

  3y/2-(y+10) = 30

  3y/2-y – 10=30

  y/2 – 10=30

  y/2 = 40

  y=80

  ⇒ x = y.3 =80.3 = 240

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )