Môn Toán Lớp 4 mai và hồng đã làm được một số bông hoa cho ngày hội lớp.tính ra số bông hoa mai làm được bằng 3/5 số bông hoa hồng làm được.sau đó mỗi

Question

Môn Toán Lớp 4 mai và hồng đã làm được một số bông hoa cho ngày hội lớp.tính ra số bông hoa mai làm được bằng 3/5 số bông hoa hồng làm được.sau đó mỗi bạn đều làm thêm được 15 bông hoa nữa,vì vậy lúc này số bông hoa mai làm được bằng 9/13 số bông hoa hồng làm được.hỏi lúc đầu mỗi bạn làm được bao nhiêu bông hoa? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Athena 2 tháng 2022-09-24T18:07:33+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-24T18:08:44+00:00

  Vì 2 người đều làm thêm 15 bông hoa nên Mai vẫn kém Hồng x( bông hoa)

  Sau khi thêm 15 bông hoa , Mai kém Hồng :

  13 – 9 = 4 ( phần )

  Lúc đầu Mai kém Hồng số bông hoa là :

  5 – 3 = 2 ( bông )

  Vậy ta thấy sau khi làm thêm 15 bông hoa nữa thì số phần hơn gấp lên :

  4 : 2 = 2 ( lần )

  Vậy Mai có số bông hoa là :

  15 x 2 = 30 ( bông )

  Số bông hoa của Hồng là :

  30 : 3 x 5 = 50 ( bông )

  Đáp số : Mai : 30 bông

  Hồng ; 50 bông

  0
  2022-09-24T18:09:19+00:00

  Đáp án:  Mai : 30 bông hoa

                Hồng : 50 bông hoa.

  Giải thích các bước giải:          Giải

         Sau khi thêm 15 bông hoa Mai kém Hồng là :

                13 – 9 = 4  ( phần)

              Lúc đàu Mai kém Hồng là :

                 5- 3 = 2 ( phần )

            Sau khi làm thêm được 15 bông hoa thì tăng lên số lần là :

                      4 : 2 = 2 ( lần )

                 Mai có số bông hoa là :

                            15 x 2 = 30 ( bông hoa )

                     Hồng có số bông hoa là :

                              30 : 3 x 5 = 50 ( bông hoa )

                            Đ/S : Mai : 30 bông hoa

                                 Hồng : 50 bông hoa.

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )