Môn Toán Lớp 4 Mn giúp mik bài này nha, cảm ơn tr Hãy tính nhẩm (bằng cách thêm vào số bị trừ và số trừ cùng một số thích hợp): a) 436 – 142 b) 372 –

Question

Môn Toán Lớp 4 Mn giúp mik bài này nha, cảm ơn tr
Hãy tính nhẩm (bằng cách thêm vào số bị trừ và số trừ cùng một số thích hợp):
a) 436 – 142
b) 372 – 176
c) 857-285
đ) 9731-1997 Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Reese 30 phút 2022-09-18T14:24:00+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-18T14:25:21+00:00

  a) 436 – 142

  =(436 +58) – (142+58)

  =494-200

  =294

  b)372 – 176

  =(372+24)-(176+24)

  =396-200

  =196

  c)857-285

  =(857+15)-(285+15)

  =872-300

  =572

  d)9731-1997

  =(9731+3)-(1997+3)

  =9734-2000

  =7734

   

  0
  2022-09-18T14:25:23+00:00

  `a) 436 – 142 = (436 + 58) – (142 + 58) = 494 – 200 = 294`

  `b) 372 – 176 = (372 + 24) – (176 + 24) = 396 – 200 = 196`

  `c) 857 – 285 = (857 + 15) – (285 + 15) = 872 – 300 = 572`

  `đ) 9731 – 1997 = (9731 + 3) – (1997 + 3) = 9734 – 2000 = 7734`

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )