Môn Toán Lớp 4 Mọi người ơi giúp em vs ạ

Question

Môn Toán Lớp 4 Mọi người ơi giúp em vs ạ Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-toan-lop-4-moi-nguoi-oi-giup-em-vs-a

in progress 0
Emery 30 phút 2022-07-25T13:58:47+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-25T13:59:48+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Câu 4:

      Khi thúng đựng 30  quả trứng thì nặng 8kg mà vẫn thúng đó đựng 40 quả trứng thì nặng 10kg

  ⇒ 10 quả trứng nặng 10 – 8 = 2 (kg)

  ⇒ 30 quả trứng nặng 2 x 3 = 6 (kg)

       Vậy cái thúng nặng 8 – 6 = 2 (kg)

   Câu 5:

       a) 9 hình tam giác;

       b) 8 hình tứ giác.

   Câu 6:

     Số dầu chênh lệch giữa 2 thùng là 246 – 164 = 82 (L)

     Vậy phải đổ số dầu từ thùng A sang thùng B để 2 thùng bằng nhau là 82 : 2 = 41 (L)

   Câu 7:

      Tính từ 10h tối đến 12h là 2h

      Tính từ 12h đến 6h sáng là 6h

      Vậy Bình đã ngủ trong 2 + 6 = 8 (h)

   Câu 8:

      Gọi chiều rộng là a (cm) ta có chiều dài là a x 2 (cm)

  ⇒ Diện tích hình chữ nhật đó là 2 x a x a (cm²)

       Mà theo đề bài thì diện tích hình chữ nhật là 32 cm²

  ⇒ 2 x a x a = 32

  ⇒ a x a = 32 : 2

  ⇒ a x a = 16

  ⇒ a = 4 (cm)

       Vậy chiều rộng hình chữ nhật là 4 cm và chiều dài là 4 x 2 = 8 (cm)

  ⇒ Chu vi hình chữ nhật là ( 4 + 8 ) x 2 = 24 (cm)

   Câu 9:

        Ta có s1 + s3 = 60 và s1 + s2 = 48

  ⇒ s3 lớn hơn s2 là 60 – 48 = 12

         Mà s2 + s3 = 42

  ⇒ s2 = ( 42 – 12 ) : 2

           = 15

  ⇒ s3 = 15 +12 = 27

  ⇒ s1 = 60 – 27 = 33

     Vậy ta có 3 số là :   33; 15; 27

   Câu 10:

       Khi đặt chữ số 2 vào bên trái số cần tìm ta được số mới gấp 9 lầ số cũ

       Gọi số cần tìm ab ta có:

           ab x 9 = 2ab

      Ta thấy b vẫn giữ nguyên nên b chỉ có thể là 1 hoặc 5 vì “9 x 1 = (9)” và “9 x 5 = 4(5)”

       Nếu b = 1 thì a x 9 sẽ không thể = 2a vì vậy ta loại trường hợp này

  ⇒ b = 5

      Ta có 9 x 5 = 45 ⇒ 9 x a + 4 = 2a

  ⇒ a = 2 vì 9 x 2 + 4 = 22

    Vậy số cần tìm là 25

   Câu 11:

        Nếu đổ vào cả 2 thùng  cùng 1 số dầu thì hiệu của 2 thùng vẫn không đổi

      ⇒ Khi đó số dầu của thùng thứ nhất là 312 – 88 = 224 (L)

        Vậy cần đổ số lít dầu vào cả 2 thùng là 224 – 88 = 136 (L)

  0
  2022-07-25T14:00:42+00:00

  Số trứng lúc đầu ít hơn số trứng lúc sau là:

          40 – 30 = 10 ( quả)

  Số trứng lúc đầu nhẹ hơn số trứng lúc sau là:

         10 – 8 =2( kg)

  Vậy 10 quả trứng nặng 2 kg

  30 quả trứng nặng:

         2 x ( 30 :10) = 6 ( kg)

  Cái thúng nặng là:

         8 – 6 = 2 (kg)

           Đáp số: 2 Kg

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )