Môn Toán Lớp 4 Một bạn nam nhặt được 65 vỏ ốc gồm màu đỏ và vàng . Trên đường đi bạn ấy làm rơi hai vỏ ốc màu đỏ . Vậy giờ số quả ốc màu đỏ chỉ nhiều

Question

Môn Toán Lớp 4 Một bạn nam nhặt được 65 vỏ ốc gồm màu đỏ và vàng . Trên đường đi bạn ấy làm rơi hai vỏ ốc màu đỏ . Vậy giờ số quả ốc màu đỏ chỉ nhiều hơn 1 phần 2 của vỏ ốc màu vàng là 3 vỏ . Hỏi bạn ấy nhặt được mấy vỏ màu đỏ và mấy vỏ màu vàng ? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Julia 6 tháng 2022-05-29T03:38:10+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-29T03:39:24+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Gọi ốc đỏ là a ; ốc vàng là b

  Theo bài ra ta có :

  a + b = 65     (1)

  a – 2 = 3 + b/2

  a – b/2 = 3 = 2 = 5     (2)

  từ (1) và (2) ta có :

  a + b = 65

  a – b/2 = 5

   

                  3b/2 = 60

  Suy ra 3b = 60 . 2 = 120

  Suy ra b = 120 : 3 = 40

  Vậy ốc vàng là 40 vỏ

  Vậy ốc đỏ có số vỏ là :

  65 – 40 = 25 (vỏ)

  đ/s :….

  Mink bt lm kiểu ni thui

  Vote* cho mink nha^^

  0
  2022-05-29T03:39:51+00:00

  Số vỏ ốc bạn có sau khi làm rơi 2 vỏ ốc màu đỏ là: 65-2=63(vỏ ốc)

  *Vẽ sơ đồ ra*

  Theo sơ đồ, ta có:

  Khi số vỏ ốc màu đỏ bằng một nửa số vỏ ốc màu vàng, tổng số vỏ ốc là: 63-3=60(vỏ ốc)

  Tổng số phần bằng nhau là: 2+1=3(phần)

  Số vỏ ốc màu vàng là: 60\3×2=40(vỏ ốc)

  Số vỏ ốc màu đỏ là: (60\3×1)+3=23(vỏ ốc)

  Đáp án: 40 vỏ ốc vàng

               23 vỏ ốc đỏ

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )