Môn Toán Lớp 4 một cửa hàng có 3 bao gạo nếp , mỗi bao cân nặng 36kg và 6 bao gạo tẻ , mỗi bao cân nặng 54 kg . Như vậy trung bình cộng mỗi bao là bao

Question

Môn Toán Lớp 4 một cửa hàng có 3 bao gạo nếp , mỗi bao cân nặng 36kg và 6 bao gạo tẻ , mỗi bao cân nặng 54 kg . Như vậy trung bình cộng mỗi bao là bao nhiêu. chỉ cần đáp án ko cần giải.
Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Aubrey 3 tháng 2022-02-22T20:18:39+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-02-22T20:20:05+00:00

  Đáp án:

  `48kg`

  Giải thích các bước giải:

  3 bao gạo nếp có số cân nặng của  là: `36×3=108(kg)`

   6 bao gạo tẻ có số cân nặng của là: `54×6=324(kg)`

  Số cân nặng của mỗi bao gạo là: `(108+324)÷9=48(kg)`

  0
  2022-02-22T20:20:30+00:00

  Cửa hàng có tất cả số gạo là:

       36 × 3 + 54 × 6 = 432(kg)

  Trung bình mỗi bao nặng số ki-lô-gam là:

       432 : (3 + 6) = 48(kg)

                               Đáp số: 48 kg gạo

  Chúc học tốt!!!

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )