Môn Toán Lớp 4 Một cửa hàng có 50kg đường .Buổi sáng người ta đã bán 10kg đường,buổi chiều bán 3/8 số đường còn lại . Hỏi cả hai buổi cửa hàng đã bán

Question

Môn Toán Lớp 4 Một cửa hàng có 50kg đường .Buổi sáng người ta đã bán 10kg đường,buổi chiều bán 3/8 số đường còn lại . Hỏi cả hai buổi cửa hàng đã bán được bao nhiêu kg đường Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Rose 3 tháng 2022-02-22T23:48:16+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-02-22T23:49:16+00:00

                           Bài giải

  Số kg đường còn lại là :

    50 – 10 = 40 (kg)

  Buổi chiều bán được số kg đường là :

    40 : 8 x 3 = 15 (kg)

  Cả hai buổi bán được số ki-lô-gam đường là:

    10+15=25 (kg)

            Đáp số : 25 kg 

  * Mình chúc bạn học tốt * 

  ~ Cho mình xin CTLHN ~

  0
  2022-02-22T23:49:42+00:00

  Sau khi bán xong buổi sáng cửa hàng còn lại số đường là:

  50 – 10 = 40 ( kg )

  Buổi chiều bán được số đường là:

  40 x $\dfrac{3}{8}$ = 15 ( kg )

  Cả hai buổi cửa hàng đã bán được số đường là:

  10 + 15 = 25 ( kg )

  Đáp số: 25 kg đường

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )