Môn Toán Lớp 4 Một cửa hàng tuần đầu bán được 319m vải tuần sau bán được nhiều hơn tuần đầu 76m hỏi trong hai tuần đó trung bình mỗi ngày cửa hàng bán

Question

Môn Toán Lớp 4 Một cửa hàng tuần đầu bán được 319m vải tuần sau bán được nhiều hơn tuần đầu 76m hỏi trong hai tuần đó trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được bao nhiêu mét vải biết rằng cửa hàng mở cửa tất cả các ngày trong tuần Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Alaia 1 năm 2022-04-07T19:06:53+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-04-07T19:07:58+00:00

  Đổi: 2 tuần = 14 ngày

  Tuần sau của hàng đó bán được là :

  319+76=395 (m )

  Trung bình mỗi ngày cửa hàng đó bán được là :

  (319+395)÷14 =51 (m)

  Đáp số : 51 mét vải

   

  0
  2022-04-07T19:08:44+00:00

  Tuần sau cửa hàng đó bán được số m vải là :
  319 + 76 = 395 ( m vải )
  Đổi : 2 tuần = 14 ngày
  Trong 2 tuần đó , trung bình mỗi ngày bán được là :
  ( 319 + 395 ) : 14 = 51 ( m vải )
  Đáp số : 51 m vải

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )