Môn Toán Lớp 4 Một hình chữ nhật có trung bình cộng của chiều dài và chiều rộng là 15dm. Chiều rộng kém chiều dài 12dm. Tính diện tích hình chữ nhật đ

Question

Môn Toán Lớp 4 Một hình chữ nhật có trung bình cộng của chiều dài và chiều rộng là 15dm. Chiều rộng kém chiều dài 12dm. Tính diện tích hình chữ nhật đó Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Delilah 4 tháng 2022-01-06T14:27:43+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-06T14:28:46+00:00

  Đáp án:gọi chiều dài là a , chiều rộng b

  ta có: (a+b):2=15<=>a+b=15×2<=>a+b=30(1)

  theo đề : a-b=12(2)

  từ 1 và 2 ta được : a=21, b=9 

  Shcn là 21×9=189dm vuông

   

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2022-01-06T14:29:15+00:00

  Tóm tắt

  Trung bình cộng của chiều dài và chiều rộng là: `15dm`

  Chiều rộng kém chiều dài: `12dm`

  Diện tích hình chữ nhật:…?`dm^2`

  Bài giải:

  Tổng chiều dài và chiều rộng là:

       `15 xx 2 = 30` (`dm`)

  Chiều rộng hình chữ nhật là:

       `(30 – 12) : 2 = 9` (`dm`)

  Chiều dài hình chữ nhật là:

       `30 – 9 = 21` (`dm`)

  Diện tích hình chữ nhật là:

      `21 x 9 = 189` (`dm^2`)

  Đáp số: `189 dm^2`

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )