Môn Toán Lớp 4 Một khung tranh hình vuông có diện tích 100 dm2 .Người ta cần viền nhôm xung quanh khung tranh đó . Hỏi cần phải dùng ít nhất bao nhiêu

Question

Môn Toán Lớp 4 Một khung tranh hình vuông có diện tích 100 dm2 .Người ta cần viền nhôm xung quanh khung tranh đó . Hỏi cần phải dùng ít nhất bao nhiêu mét nhôm để viền hết khung tranh
Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Alexandra 7 ngày 2022-01-11T03:46:06+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

 1. giangnguyen
  0
  2022-01-11T03:47:32+00:00

  Diện tích hình vuông là 100`dm^2` `=>` cạnh của hình vuông là `10dm` ( vì `10 × 10 = 100` )

  Đổi `10dm = 1m`

  Cần ít nhất số mét nhôm để viền hết khung tranh là :

  `1 × 4 = 4 ( m )`

            Đáp số : `4m`

  `#dtkc`

   

  0
  2022-01-11T03:48:05+00:00

  Cạnh của khung tranh đó là `10dm` ( vì `10×10=100`)

  Chu vi của khung tranh đó là :

  `10 × 4 = 40(dm)=4(m)`

  Vậy cần viền ít nhất `4m` nhôm

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )