Môn Toán Lớp 4 Một mảnh đất hình có chiều dài 45cm,chiều rộng 8cm. Tính chu vi, diện tích đó

Question

Môn Toán Lớp 4 Một mảnh đất hình có chiều dài 45cm,chiều rộng 8cm. Tính chu vi, diện tích đó Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-toan-lop-4-mot-manh-dat-hinh-co-chieu-dai-45cm-chieu-rong-8cm-tinh-chu-vi-dien-tich-do

in progress 0
Peyton 5 tháng 2022-07-03T09:33:09+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-03T09:34:29+00:00

  Bài `1`

  Chu vi của mảnh đất là :

  `( 45 + 8 ) × 2 = 106 ( cm )`

  Diện tích của mảnh đất là :

  `45 × 8 = 360 ( cm^2 )`

             Đáp số : `…`

  Bài `2`

  Trung bình mỗi bạn có số cái kẹo là :

  `( 24 + 28 ) : 2 = 26` ( cái )

                        Đáp số : `26` cái

  Bài `3`

  Trung bình mỗi bạn cân nặng số ki-lô-gam là :

  `( 35 + 36 + 33 + 40 ) : 4 = 36 ( kg )`

                                     Đáp số : `36kg`

  Bài `4`

  Trung bình mỗi khối ủng hộ số hộp khẩu trang là :

  `( 12 + 13 + 10 + 18 + 12 ) : 5 = 13` ( hộp )

                                            Đáp số : `13` hộp

  `#dtkc`

  0
  2022-07-03T09:34:53+00:00

  Đáp án:

  Chu vi của mảnh đất là :

  Diện tích của mảnh đất là :

  45×8=360(cm2)

             Đ/s : ( Mình lười nên Đ/s ở trên nha )

   

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )