Môn Toán Lớp 4 một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi là 360m, chiều rộng kém chiều dài 36m a) Tính diện tích mảnh đất hình chữ nhật đó b) Một mảnh đất

Question

Môn Toán Lớp 4 một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi là 360m, chiều rộng kém chiều dài 36m
a) Tính diện tích mảnh đất hình chữ nhật đó
b) Một mảnh đất hình vuông có chu vi = chu vi mảnh đất hình chữ nhật trên
Tính diện tích mảnh đất hình vuông đó
Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Madelyn 3 tháng 2022-02-22T23:49:36+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-02-22T23:51:08+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Nửa chu vi là 

  360÷2=180

   chiều dài là

  (180+36)÷2=108m

  Chiều rộng là 

  108-36=72m

  Diện tích là

  108×72=7776m²

  Đáp số:7776m²

  B,

  Cạnh hình vuông là

  180÷4=45m

  Diện tích hình vuông là

  45÷45=2025m²

  Đáp số 2025m²

  Nhớ voi cho mình 5 sao nha bạn

  0
  2022-02-22T23:51:34+00:00

  Lời giải:

  a) Nửa chu vi hình chữ nhật đó là :

  \(360:2 = 180\left( m \right)\)

  Chiều rộng hình chữ nhật đó là :

  \(\left( {180 – 36} \right):2 = 72\left( m \right)\)

  Chiều dài hình chữ nhật đó là :

  \(72 + 36 = 108\left( m \right)\)

  Diện tích mảnh vườn hình chữ nhật đó là :

  \(108 \times 72 = 7776\left( {{m^2}} \right)\)

  b) Cạnh hình vuông có giá trị là :

  \(360:4 = 90\left( m \right)\)

  Diện tích mảnh đất hình vuông đó là :

  \(90 \times 90 = 8100\left( {{m^2}} \right)\)

  Đáp số: \(8100{m^2}.\)

  Giải thích:

  – Nửa chu vi hình chữ nhật cũng chính là tổng chiều dài cộng chiều rộng

  – Dạng bài tìm hai số khi biết tổng hiệu.

  Từ sơ đồ ta thấy nếu chiều dài trừ hiệu thì bằng chiều rộng, nên tổng trừ hiệu thì bằng hai lần chiều rộng.

  Cách khác: Nếu chiều rộng cộng hiệu thì bằng chiều dài, nên tổng cộng hiệu thì bằng hai lần chiều dài.

  – Chu vi hình vuông thì bằng cạnh nhân 4.

  – Diện tích hình vuông bằng cạnh nhân cạnh.

  mon-toan-lop-4-mot-manh-vuon-hinh-chu-nhat-co-chu-vi-la-360m-chieu-rong-kem-chieu-dai-36m-a-tinh

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )