Môn Toán Lớp 4 Một ô tô trong 3 giờ đầu mỗi giờ đi được 45km trong 2 giờ giờ sau mỗi giờ đi được 50km hỏi trung bình mỗi giờ ô tô đi được bao nhiêu kí

Question

Môn Toán Lớp 4 Một ô tô trong 3 giờ đầu mỗi giờ đi được 45km trong 2 giờ giờ sau mỗi giờ đi được 50km hỏi trung bình mỗi giờ ô tô đi được bao nhiêu kí lô mét.? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kylie 12 tháng 2022-04-08T14:09:23+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-04-08T14:10:45+00:00

  Lời giải:

  Trong 3 giờ đầu ô tô đi được số ki-lô-mét là:

     $3\times45=135$ (km)

  Trong 2 giờ sau ô tô đi được số ki-lô-mét là:

     $2\times50=100$ (km)

  Ô tô đi tất cả số giờ là:

     $3+2=5$ (giờ)

  Trung bình mỗi giờ ô tô đi được số ki-lô-mét là:

     $(135+100):5=47$ (km)

                                   Đáp số: 47km

  0
  2022-04-08T14:11:10+00:00

  Quãng đường ô tô đi được trong 3 giờ đầu là :

  45 x 3 = 135 (km)

  Quãng đường ô tô đi được trong 2 giờ sau là :

  50 x 2 = 100 (km)

  Trung bình mỗi giờ ô tô đi được là :

  (135 + 100) : 5 = 47 (km)

                          Đáp sô: 47km    

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )