Môn Toán Lớp 4 một tổ có 12 bạn trong đó có 5 bạn nữ tỉ số của bạn nam và số bạn nữ của tổ

Question

Môn Toán Lớp 4 một tổ có 12 bạn trong đó có 5 bạn nữ tỉ số của bạn nam và số bạn nữ của tổ Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ruby 12 tháng 2022-05-08T18:21:06+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-08T18:22:55+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   `text(Tỉ số của bạn nam và số bạn nữ là: (7/5)`

  `text(Số bạn nam là:)`

  `text(12 – 5 =7(bạn))`

  `text(Tỉ số giữa bạn nam và bạn nữ là:)`

  `text(7 : 5 = 7/5)`

  `text(Đáp số: 7/5)`

  0
  2022-05-08T18:23:04+00:00

  Đáp án:

  $\dfrac75$ 

  Giải thích các bước giải:

  Số bạn nam trong tổ là:

  $12 – 5 = 7$ (bạn)

  Tỉ số của số bạn nam và số bạn nữ của tổ là:

  $7\ :\ 5 = \dfrac75$

  Đáp số: $\dfrac75$

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )