Môn Toán Lớp 4 Năm 938 thuộc thế kỉ …? Năm 2010 thuộc thế kỉ …? Năm 1070 thuộc thế kỉ …? Năm 1890 thuộc thế kỉ…? Năm 1442 thuộc thế kỉ …? Nă

Question

Môn Toán Lớp 4 Năm 938 thuộc thế kỉ …?
Năm 2010 thuộc thế kỉ …?
Năm 1070 thuộc thế kỉ …?
Năm 1890 thuộc thế kỉ…?
Năm 1442 thuộc thế kỉ …?
Năm 2019 thuộc thế kỉ …?
Năm 97 thuộc thế kỉ ….?
Năm 1913 thuộc thế kỉ …? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Delilah 2 tháng 2022-03-29T05:05:53+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-03-29T05:07:13+00:00

  Năm 938 thuộc thế kỉ X ( 10 ) .

  Năm 2010 thuộc thế kỉ XXI ( 21 ).

  Năm 1070 thuộc thế kỉ XI ( 11 ) .

  Năm 1890 thuộc thế kỉ XIX ( 19 ) .

  Năm 1442 thuộc thế kỉ XIV ( 14 ).

  Năm 2019 thuộc thế kỉ XX ( 20 )

  Năm 97 thuộc thế kỉ I ( 1 ).

  Năm 1913 thuộc thế kỉ XX ( 20 ).

  XIN HAY NHẤT

  NO COPY NHA !!!

  CHÚC BẠN HỌC TỐT .

  0
  2022-03-29T05:07:26+00:00

  Năm `938` thuộc thế kỉ `X`.

  Năm `2010` thuộc thế kỉ `XXI`.

  Năm `1070` thuộc thế kỉ `XI`.

  Năm `1890` thuộc thế kỉ `XIX`.

  Năm `1442` thuộc thế kỉ `XV`.

  Năm `2019` thuộc thế kỉ `XXI`.

  Năm `97` thuộc thế kỉ `I`.

  Năm `1913` thuộc thế kỉ `XX`.

  – Giải thích: `1` thế kỉ bằng `100` năm.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )