Môn Toán Lớp 4 nêu cách quy đồng mẫu số các phân số lớp 4

Question

Môn Toán Lớp 4 nêu cách quy đồng mẫu số các phân số lớp 4 Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Isabelle 2 tháng 2022-03-22T18:57:52+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-03-22T18:59:15+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Cách 1:Quy đồng mẫu số hai phân số,lấy mẫu số và tử số của phân số thứ nhất nhân với mẫu số của phân số thứ hai và làm ngược lại với phân số thứ hai.

  Cách 2:Khi mẫu số của phân số thứ nhất hoặc phân số thứ hai chia hết cho phân số thứ nhất hoặc hai thì ta quy đồng mẫu số phân số thứ hai hoặc thứ nhất. 

   

  0
  2022-03-22T18:59:37+00:00

  Đáp án:

  a) Khi quy đồng mẫu số hai p/s có thể làm như sau:

  – Lấy tử số và mẫu số của p/s thứ nhất nhân với mẫu số của p/s số thứ hai.

  – Lấy tử số và mẫu số của p/s thứ hai nhân với mẫu số của p/s thứ nhất.

  b) Nếu mẫu số của p/s thứ hai mà chia hết cho mẫu số của p/s thứ nhất thì ta có thể quy đồng mẫu số hai p/s như sau:

  – Lấy mẫu số chung là mẫu số của p/s thứ hai.

  – Tìm thừa số phụ bằng cách lấy mẫu số thứ hai cho cho mẫu số thứ nhất.

  – Nhân cả tử số và mẫu số của p/s thứ nhất với thừa số phụ tương ứng.

  – Giữ nguyên p/s thứ hai

  Chú ý: ta thường lấy mẫu số chung là số tự nhiên nhỏ nhất khác 0 và cùng chia hết cho tất cả các mẫu.

            p/s : phân số.

                         Chúc bn học tốt!!!            <3

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )