Môn Toán Lớp 4 tiếp e bài nì em cảm ơn

Question

Môn Toán Lớp 4 tiếp e bài nì
em cảm ơn Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-toan-lop-4-tiep-e-bai-ni-em-cam-on

in progress 0
Ariana 5 tháng 2022-06-30T17:28:07+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-06-30T17:29:12+00:00

  Đáp án:

  Tổng số phần bằng nhau là:

          9+10+3=22 (phần)

  Tuổi Lan là:

        (88-9/10):22=71/220 (tuổi)

  Tuổi mẹ là:

        71/220×3=213/220 (tuổi)

  Tuổi bố là:

        213/220×9/10=1917/2200 (tuổi)

                               Đáp số:Lan:71/220 tuổi

                                            Mẹ:213/220 tuổi

                                            Bố:1917/2200 tuổi

  Đây bạn nha

  0
  2022-06-30T17:30:02+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Mình dùng dấu gạch – để biểu thị số phần nhé

   Ta có sơ đồ theo đề bài:

   

                Bố:———-

               Mẹ:———    }tổng tuổi 3 người: 88 tuổi

               Lan:—

      Số tuổi của Lan là:

           88:(10+9+3)x3=12(tuổi)

     Số tuổi của mẹ là:

           12×3=36(tuổi)

     Số tuổi của bố là:

           36:9×10=40(tuổi)

                  Đáp số: Lan:12 tuổi

                               Mẹ:36 tuổi

                                Bố:40 tuổi

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )