Môn Toán Lớp 4 Tim 2 so chan biet tong cua chung la 210 biêt giua chúng có 18 sô chấn khac

Question

Môn Toán Lớp 4 Tim 2 so chan biet tong cua chung la 210 biêt giua chúng có 18 sô chấn khac Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Caroline 2 tháng 2022-09-25T08:03:17+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-25T08:04:18+00:00

  Đáp án:

   Số thứ nhất : 124

   Số thứ hai : 86

  Giải thích các bước giải:

   Vì giữa hai số chẵn phải tìm có 18 số chẵn nên ta có tất cả:2+18+20

   Giưã 20 số chẵn liên tiếp co 19 khoảng cách do 2 số chẵn liên tiếp kém nhau hai đơn vị nên hiểu của hai số chẵn phải tìm là: 19 nhân 2 = 38

  Biết tổng hai số là 210 ta có:

  Số chẵn đầu là : (210 – 38):2 = 86

  Số chẵn cuối là : 210 – 86 = 124

  0
  2022-09-25T08:04:55+00:00

  số nhỏ a,số lớn b

  a+b=210

  giữa a và b có 18 số chẵn ⇒a+a=210-19×2=172⇒a=86⇒b=124

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )