Môn Toán Lớp 4 Tìm các số có 6 chữ số và có tổng các chữ số trong mỗi số đều bằng 53. Sắp xếp các số đó theo thứ tự từ bé đến lớn?

Question

Môn Toán Lớp 4 Tìm các số có 6 chữ số và có tổng các chữ số trong mỗi số đều bằng 53. Sắp xếp các số đó theo thứ tự từ bé đến lớn? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
12 tháng 2022-04-08T07:47:24+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-04-08T07:48:49+00:00

  Đáp án

  Các số có sáu chữ số và có tổng các chữ số trong mỗi số đều bằng 53 : 899999 ; 989999 ; 998999 ; 999989 ; 999998 ; 999899

  Sắp xếp các số đó theo thứ tự từ bé đến lớn : 89999 ; 989999 ; 998999 ; 999899 ; 999989 ; 999998

   CHO mình câu trả lời hay nhất và vote cho mình 1 cảm ơn nhé

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2022-04-08T07:48:54+00:00

  Các số có 6 chữ số và có tổng các chữ số trong mỗi số đều bằng 53 : 899 999 ; 989 999 ; 998 999 ; 999 989 ; 999 998 ; 999 899

  Sắp xếp các số đó theo thứ tự từ bé đến lớn : 899 999 ; 989 999 ; 998 999 ; 999 899 ; 999 989 ; 999 998

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )