Môn Toán Lớp 4 Tìm hai số biết tổng và hiệu của chúng lần lượt là : a) 42 506 và 18 472 b) 137 895 và 85 287 Nhanh ạ .

Question

Môn Toán Lớp 4 Tìm hai số biết tổng và hiệu của chúng lần lượt là :
a) 42 506 và 18 472 b) 137 895 và 85 287
Nhanh ạ . Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Clara 25 phút 2022-09-19T08:43:59+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-19T08:45:33+00:00

  # Z E N

  `a,`

  Số bé là: `(42506-18472):2=24034:2=12017`

  Số lớn là: `42506-12017=30489`

  Vậy số bé có giá trị `12017` và số lớn có giá trị `30489`

  `b,`

  Số lớn là: `(137895+85287):2=223182:2=111591`

  Số bé là: `137895-111591=26304`

  Vậy số bé có giá trị `26304` và số lớn có giá trị `111591`

  KL:

  SL=(tổng+hiệu)`:2`

  SB=(tổng-hiệu)`:2`

   

  0
  2022-09-19T08:45:44+00:00

  `a,` Số lớn là:

  `(42506+18472)/2=60978/2=30489`

  Số bé là:

  `30489-18472=12017`

  Vậy số lớn và số bé lần lượt là `30489` và `12017`

  `b,` Số lớn là:

  `(137895+85287)/2=223182/2=111591`

  Số bé là:

  `111591-85287=26304`

  Vậy số lớn và số bé lần lượt là `111591` và `26304`

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )