Môn Toán Lớp 4 Tìm một số biết rằng nếu viết thêm chữ số 0 vào bên phải số đó thì được số mới và tổng 2 số đó là 748

Question

Môn Toán Lớp 4 Tìm một số biết rằng nếu viết thêm chữ số 0 vào bên phải số đó thì được số mới và tổng 2 số đó là 748 Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Melanie 7 tháng 2022-05-08T08:21:32+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-08T08:23:16+00:00

  nếu thêm chữ số 0 vào bên phải số đó thì được số mới gấp 10 lần số cũ

  số đó là

      748:(1+10)=68

                     đ/s :68

   

  0
  2022-05-08T08:23:23+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Gọi số cần tìm là a

  Theo bài ra ta có: Số viết thêm chữ số 0 là a0

  Mà a0 = 10 x a

  Ta có: a + 10 x a = 748

            a x (1 + 10) = 748

            a x 11 = 748

            a = 748 : 11

            a = 68

  Vậy số cần tìm là 68

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )