Môn Toán Lớp 4 tìm số lớn nhất có4 CHỬ SỐ KHÁC NHAU.biết chữ số hàng trăm là cgư số 5, mà số đó vừa chia hết cho hai .vừa chia hết cho 5?

Question

Môn Toán Lớp 4 tìm số lớn nhất có4 CHỬ SỐ KHÁC NHAU.biết chữ số hàng trăm là cgư số 5, mà số đó vừa chia hết cho hai .vừa chia hết cho 5? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Luna 4 ngày 2022-05-08T21:26:33+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-08T21:27:33+00:00

  `Giải`

  Để số đó chia hết cho cả `2` và `5` thì số đó phải có tận cùng là `0`.

  Vì chữ số hàng trăm của chữ số đó là 5 nên số lớn nhất có các chữ số khác nhau có hàng trăm là `5` và chia hết cho cả `2` và `5` là `9580`

  Vậy số đó là `9580`

   

  0
  2022-05-08T21:28:07+00:00

  Chữ số hàng trăm là chữ số 5 nên gọi số cần tìm là a5cd

  Số đó chia hết cho 5 nên d sẽ là 0 hoặc 5

  Mà số đó còn chia hết cho 2 nên d là 0

  Suy ra số thỏa mãn là a5c0

  Muốn a5c0 là số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau thì a là 9, còn b là 8

  Vậy số cần tìm là 9580

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )