Môn Toán Lớp 4 Tìm số tròn triệu có 9 chữ số biết rằng ở lớp triệu có chữ số hàng chục triệu hơn chữ số hàng triệu là 8 nhưng kém hơn chữ số hàng tră

Question

Môn Toán Lớp 4 Tìm số tròn triệu có 9 chữ số biết rằng ở lớp triệu có chữ số hàng chục triệu hơn chữ số hàng triệu là 8 nhưng kém hơn chữ số hàng trăm triệu là 1 Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Jasmine 8 tháng 2022-09-01T07:35:28+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-01T07:36:32+00:00

  Ta có:

  Chữ số hàng chục triệu hơn chữ số hàng triệu là 8 nhưng kém hơn chữ số hàng trăm triệu là 1

  => Chữ số hàng triệu kém chữ số hàng trăm triệu là 9.

  Vì các chữ số ≥ 9 => Chữ số hàng trăm triệu là 9.

  => Chữ số hàng chục triệu là : 9 – 1 = 8

  => Chữ số hàng triệu là 0.

  Vậy số đó là: 980000000

  Chúc học tốt!!!

  0
  2022-09-01T07:36:55+00:00

  Lời giải:

  Do số cần tìm là số tròn triệu nên các chữ số sau hàng triệu của số cần tìm đều là `0`

  Do chữ số hàng chục triệu bằng `3` lần chữ số hàng triệu và bằng `1/3`

  chữ số hàng trăm triệu, tức là chữ số hàng trăm triệu gấp `3` lần chữ số hàng chục triệu, chữ số hàng chục triệu gấp `3` lần chữ số hàng triệu.

  Vậy chữ số hàng trăm triệu chia cho `3` ra chữ số hàng chục triệu, chia tiếp cho `3` ra chữ số hàng triệu.

  Vậy chữ số hàng trăm triệu là: `9.`

  Chữ số hàng chục triệu là: `9:3=3`

  Chữ số hàng triệu là: `3:3=1`

  Vậy số phải tìm là: `931 000 000.`

  Giải thích:

  Số tròn triệu là số có các chữ số sau hàng triệu đều bằng `0.`

  Ví dụ: `1 000 000, 13 000 000, 449 000 000,…`

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )