Môn Toán Lớp 4 Tính: a) (284 × 6 – 72 × 10) : 6 b) 160 × 37 : 5 – 678 Suốt ngày làm bài này với giúp mình làm bài này với

Question

Môn Toán Lớp 4 Tính:
a) (284 × 6 – 72 × 10) : 6
b) 160 × 37 : 5 – 678
Suốt ngày làm bài này với giúp mình làm bài này với Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-toan-lop-4-tinh-a-284-6-72-10-6-b-160-37-5-678-suot-ngay-lam-bai-nay-voi-giup-minh-lam-bai-n

in progress 0
Iris 4 tháng 2022-08-23T04:08:21+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-08-23T04:09:34+00:00

  `a)`

  `( 284 × 6 – 72 × 10 ) : 6`

  `= (1704 – 720 ) :6`

  `= 984 :6`

  `= 164`

  `b)`

  `160 × 35 : 5 – 678              `

  `= 5600 :5 – 678`

  `= 1120 – 678`

  `= 442`

  0
  2022-08-23T04:10:18+00:00

  Đáp án:

   A, ( 284 x 6 – 72 x 10 ) : 6

      = (1704 – 720 ) :6

      = 984 :6

      = 164

  B, 160 x 35 : 5 – 678              

      = 5600 :5 – 678

      = 1120 – 678

      = 442

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )