Môn Toán Lớp 4 Tính bằng cách thuận tiện ( 25 x 36 ) : 9 + 450 -75 – 25

Question

Môn Toán Lớp 4 Tính bằng cách thuận tiện
( 25 x 36 ) : 9 + 450 -75 – 25 Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Isabelle 4 ngày 2022-05-08T18:44:39+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-08T18:45:45+00:00

  Đáp án:

   `450`

  Giải thích các bước giải:

  `(25×36)÷9+450 -75 – 25`

  `=(25×36)÷9+450 -(75+25)`

  `=(25×36)÷9+450-100`

  `=900÷9+350`

  `=100+350`

  `=450`

  0
  2022-05-08T18:46:18+00:00

  Đáp án:

  ( 25 x 36 ) : 9 + 450 -75 – 25

  =25 x (36 : 9)+450 – 75 – 25

  = 25 x 4 +450-(75+25)

  =100+450 – 100=450+(100-100)=450

  XIN HAY NHẤT NHA

  @hoang

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )